Хивэг


Тэжээлийн хивгийг үхэр, хонь, ямаанд нэмэлт тэжээлийн зориулалтаар өгдөг бөгөөд бусад төрлийн тэжээлтэй хольж төрөл бүрийн багсармал тэжээл гаргаж малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх зорилгоор эрчимжсэн болон бэлчээрийн мал аж ахуйд өргөнөөр хэрэглэдэг.

25кгЭрдэс 1.5%-5%, Уураг 14%-18%, Нүүрс ус 77%-78%, Тос 1.2%-1.5%

Хуваалцах