Чанарын бодлого

Бид хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамжийг эрхэмлэн дээдэлж үйл ажиллагаандаа Олон улсын стандарт, чанар болон хүнсний менежементийн тогтолцоог хэрэгжүүлж, Монгол улсад мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, стандартын шаардлагыг чанд сахин, байгууллагын нэгж бүрт чанартай гүйцэтгэлийг хангахын тулд ажилтныхаа ур чадварыг тогтмол нэмэгдүүлэн, дэвшилтэт техник технологийг ашиглан бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийхээ чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулж ажиллана.