Хүний Нөөц

1. Бэлэн бүтээгдэхүүний нярав ажилд авна.